Friday, July 15, 2016

Untitled (tatlo, apat na linggo)

tatlo, apat na linggo,
panibagong pagbibilang,
aking tanong, "kailan ka ulit dadalaw?"

tatlo, apat na linggo:
panibagong karamdaman sa katawan,
muling wika, "hanggang sa susunod na buwan."

isang walang patid na pananabik
sa 'di komportableng init.

No comments:

Post a Comment